Jak samodzielnie przygotować się do egzaminu FCE?

Uzyskanie certyfikatu FCE otwiera możliwość pracy w wielu firmach anglojęzycznych, wyjazd na studia zagraniczne czy udział w programach wymiany międzyuczelnianej. Zdobycie certyfikatu poparte jest wcześniejszym zdaniem egzaminu przez uzyskanie co najmniej 60 procent możliwych punktów do zdobycia. Przygotowanie do FCE może przebiegać z pomocą lektora ale można zrobić to również samodzielnie.

Po pierwsze – poznaj strukturę egzaminu

Na początku istotne jest oswojenie się z formą egzaminu. Pozwala na to zapoznanie się z strukturą czterech części egzaminu oraz poszczególnych zadań. Dzięki temu stres na właściwym egzaminie może być znacznie mniejszy gdy zna się wcześniej jego formułę a ponadto można oszczędzić cenny czas na wykonywanie zadań zamiast czytaniu informacji wyjaśniających na czym te zadania polegają. Znajomość trwania poszczególnych części egzaminu pozwala na trenowanie umiejętności zrobienia każdej z nich w określonym czasie tak, by nie stracić cennych punktów za niezrobione zadania.

Przygotowanie do egzaminu FCE

Przygotowanie do FCE opiera się o opanowanie umiejętności ocenianych w czterech częściach egzaminu:

– Reading and Use of English,
– Writing,
– Listening,
– Speaking.

Dostęp do licznych materiałów w bibliotekach czy Internecie pozwala na opanowanie aspektów wymaganych w każdej z tych części. Anglojęzyczne książki oraz artykuły z gazet i czasopism umożliwiają rozwój czytania ze zrozumieniem sensu tekstów. Audiobooki, podcasty oraz audycje radiowe pozwalają na poprawę zdolności rozumienia ze słuchu. Dostęp do aplikacji do pisania wymaganych na egzaminie tekstów pozwala na monitorowanie ich poprawności i jakości. Grupy osób na portalach społecznościowych, przygotowujących się do ustnej części egzaminu, umożliwiają pracę nad swobodnym komunikowaniem poprzez wspólne rozmawianie po angielsku.